Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Odbor prvostupňového rozhodovania OPÚ v Košiciach Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Košice

Tento úrad má pôsobnosť v okresoch

  • Košice I-IV

Príslušný obvodný pozemkový úrad v sídle kraja: Košice

Lokalizácia
Postup pre používanie mailovej komunikácie: Všeobecná úradna mailová adresa je opr.ke@3s.land.gov.skv prípade, že sa rozhodnete komunikovať s konkrétnym zamestnancom, vyžiadajte si od neho potvrdenie prijatia mailu, ak Vám toto potvrdenie nepríde, pošlite svoju požiadavku ešte raz na adresu opr.ke@3s.land.gov.sk . Táto požiadavka bude pridelená zastupujúcemu zamestnancovi na vybavenie.

Úradná tabuľa (od 07/02/2007)

Archív
Ubytovanie v Nitre