Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Komárne Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Komárno

Tento úrad má pôsobnosť v okresoch

  • Komárno

Príslušný obvodný pozemkový úrad v sídle kraja: Nitra

Lokalizácia

Úradná tabuľa (od 07/02/2007)

Archív
Ubytovanie v Nitre