Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Považskej Bystrici Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Považská Bystrica

Tento úrad má pôsobnosť v okresoch

  • Považská Bystrica
  • Púchov
  • Ilava

Príslušný obvodný pozemkový úrad v sídle kraja: Trenčín

Lokalizácia

Úradná tabuľa (od 07/02/2007)

Archív
Ubytovanie v Nitre