Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Bratislava

Tento úrad má pôsobnosť v okresoch

  • Bratislava I-V

Príslušný obvodný pozemkový úrad v sídle kraja: Bratislava

Lokalizácia

Vítame Vás na oficiálnej internetovej stránke Okresného úradu Bratislava Pozemkový a lesný odbor

Úradná tabuľa (od 07/02/2007)

Archív
Ubytovanie v Nitre