Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Vitajte na stránkach pozemkových úradov! Erb - Vitajte na stránkach pozemkových úradov!

Vyberte si príslušný úrad z výsuvného menu v ľavej časti portálu.
Ak neviete ku ktorému úradu patríte, možete to zistiť použitím výsuvného menu pod týmto textom.

Dôležité upozornenie !

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, boli k 30.09.2013 zrušené obvodné pozemkové úrady a od 1.10.2013 ich kompetencie vykonávajú okresné úrady, pozemkové a lesné odbory a odbory opravných prostriedkov, referáty pôdohospodárstva.

Aktuálne informácie platné od 1.10.2013 sú na web stránke MV SR http://www.minv.sk

Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Ubytovanie v Nitre