Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Rožňave Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Rožňava

Pozemkové úpravy / Krásnohorské Podhradie

07/05/08
Schválenie vykonania PPÚ

Dňa 6.5.2008 vydané rozhodnutie ev. č. 2008/000492 o schválení vykonania PPÚ v k. ú. Krásnohorské Podhradie podľa § 14 ods. 4 zákona číslo 330/1991 Zb. v platnom znení

09/11/07
Nariadenie vykonania PPU k. ú. Krh. Podhradie

Dňa 6.11.2007 vydané rozhodnutie ev. č. 2007/002132 o Nariadení vykonania projektu pozemkových úprav k. ú. Krásnohorské Podhradie podľa § 14 ods.1

10/10/07
Návrh rozdeľovacieho plánu

Dňa 25.6.2007 vydané rozhodnutie ev. č. 2007/001228 Návrh rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu v PPÚ k. ú. Krásnohorské Podhradie

06/09/07
Schválenie PPÚ k.ú. Krh. Podhradie

Dňa 5.9.2007 vydane Rozhodnutie o schválení PPÚ k. ú. Krásnohorské Podhradie podľa § 13 ods. 6

28/11/08
Evidenčná karta projektu pozemkových úprav Krásnohorské Podhradie

Evidenčná karta projektu pozemkových úprav Krásnohorské Podhradie

15/05/06
Oznámenie o platnosti ZUNP spolu s platnými ZUNP

Dňa 15.5.2006 bola spísaná Zápisnica o  schválení zásad na umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Krásnohorské Podhradie.

13/02/06
Zverejnenie ZUNP

Dňa 13.2.2006 Sp. č. 2006/00288 o zverejnení návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov  v k. ú. Krásnohorské Podhradie

14/09/05
Schválenie VZFUU

Dňa 14.9.2005 vydané rozhodnutie o schválení VZFUU

27/06/05
Zverejnenie VZFUU

Dňa 27.6.2005 vydané rozhodnutie o zverejnení VZFUU

24/01/05
Projekt pozemkových úprav v k. ú. Krásnohorské Podhradie

PPU v k. ú. Krásnohorské Podhradie - vedúci projektu Ing. Ivan Hrivňák
 

  1. Prehľad PPÚ v k. ú. Krásnohorské Podhradie
  2. Dňa 10.10.2002 vydané rozhodnutie o nariadení podľa § 7
  3. Dňa 1.7.2003 vydané rozhodnutie o nariadení podľa § 8
  4. Dňa 1.2.2005 vydané rozhodnutie o zverejnení RPS
  5. Dňa 31.5.2005 vydané rozhodnutie o schválení RPS
Ubytovanie v Nitre