Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Bardejove Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Bardejov

Pozemkové úpravy / Kat.územie: Marhaň

09/03/10
Rozhodnutie 2

 

 

28/12/12
Záznam

 Záznam

28/12/12
Schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia

 Schválenie VZFU

28/12/12
Verejná vyhláška_2

 Verejná vyhláška

28/12/12
Verejná vyhláška_1

 Verejná vyhláška

28/12/12
Schválenie registra pôvodného stavu

Schválenie RPS

05/01/10
Obnova konania Marhaň

 

 

06/07/09
Evidenčná karta
06/07/09
Verejná vyhláška
Ubytovanie v Nitre