Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Bardejove Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Bardejov

Pozemkové úpravy / Kat.územie: Becherov dátum začatia: 26.4.2004 (zapísané na katastri) na katastri)

28/12/12
Rozhodnutie o schválení PPU

Rozhodnutie

12/07/10
Nariadenie vykonania projektu PÚ v k.u.Becherov

 

 

 

23/09/09
Rozhodnutie

 

 

16/09/09
Verejná vyhláška
16/09/09
Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav
16/09/09
Rozhodnutie
16/09/09
Schvalenie registra
16/09/09
Rozhodnutie
16/09/09
Zásady na umiestnenie nových pozemkov
06/07/09
Evidenčná karta
Ubytovanie v Nitre