Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Bardejove Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Bardejov

Pozemkové úpravy / Kat.územie: Kurov dátum začatia: 10.12.2004, rozdeľovací plán (zapísaný správou katastra)

28/12/12
Vykonanie projektu pozemkových úprav

 Vykonanie PPU

28/12/12
Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav

 Nariadenie

28/12/12
Schválenie projektu pozemkových úprav

 Schválenie PPU

28/12/12
Záznam

 Záznam

28/12/12
Schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia

VZFU

28/12/12
Verejná vyhláška_2

Verejná vyhláška

28/12/12
Verejná vyhláška_1

Verejná vyhláška

28/12/12
Schválenie registra pôvodného stavu

Register

01/04/10
Register pôvodného stavu

 

 

 

31/03/10
Všeobecné zásady

 

 

 

06/08/09
Rozhodnutie Kurov 2
06/08/09
Rozhodnutie Kurov 1
06/08/09
Verejná vyhláška Kurov
06/08/09
Harmonogram prác PPÚ Kurov
06/07/09
Evidenčná karta
Ubytovanie v Nitre