Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Žiar nad Hronom

Pozemkové úpravy / Register ZÚPÚ

16/11/12
Register ZÚPÚ

Register združení účastníkov pozemkových úprav - stav k 15.11.2012

Ubytovanie v Nitre