Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Žiar nad Hronom

Pozemkové úpravy / Ihráč

20/09/13
PPÚ k.ú. Ihráč - Zverejnenie ZUNP

Oznámenie o zverejnení všeobecných zásad funkčného usporiadanie územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Ihráč podľa § 10 ods. 4

07/08/13
PPÚ k.ú. Ihráč - Schválenie VZFU

Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Ihráč podľa § 10 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb.

16/05/13
PPÚ k.ú. Ihráč - Zverejnenie VZFU

Oznámenie o zverejnení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Ihráč v zmysle § 10 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb.

01/10/12
PPÚ k.ú. Ihráč - Schválenie RPS

Schválenie RPS k.ú. Ihráč v zmysle §10 zákona č. 330/1991 Zb.

23/05/12
PPÚ k.ú. Ihráč - Časový harmonogram

Časový harmonogram projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Ihráč

14/05/12
PPÚ k.ú. Ihráč - Zverejnenie RPS

Oznámenie o zverejnení registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav pre katastrálne územie Ihráč, podľa § 10 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.

19/03/10
Evidenčná karta PPÚ k.ú. Ihráč

Evidenčná karta PPÚ k.ú. Ihráč

15/06/09
PPÚ k.ú. Ihráč - Vyhláška - zhromaždenie účastníkov PÚ

Vyhláška - zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Ihráč

05/06/09
PPÚ k.ú. Ihráč - Rozhodnutie o nariadení PÚ

Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Ihráč podľa § 8 ods. 1 zákona SNR č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

05/06/13
PPÚ k.ú. Ihráč - Monitorovacia správa

Monitorovacia správa k projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Ihráč

Ubytovanie v Nitre