Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Žiar nad Hronom

Pozemkové úpravy / Nevoľné

20/08/13
PPÚ k.ú. Nevoľné - Schválenie vykonania PPÚ

Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Nevoľné podľa § 14 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb.

15/03/13
PPÚ k.ú. Nevoľné - Plán prechodu

Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní v katastrálnom území Nevoľné

15/03/13
PPÚ k.ú. Nevoľné - Nariadenie vykonania PPÚ

Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Nevoľné podľa § 14 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.

21/01/13
PPÚ k.ú. Nevoľné - Schválenie PPÚ

Rozhodnutie o schválení projetku pozemkových úprav pre katastrálne územie Nevoľné, podľa § 13 ods. 3, 6 zákona č. 330/1991

30/11/12
PPÚ k.ú. Nevoľné - Zverejnenie PPÚ

Oznámenie o zverejnení projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Nevoľné v zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 330/1991

09/02/12
PPÚ k.ú. Nevoľné - Časový harmonogram

Časový harmonogram

16/11/11
PPÚ k.ú. Nevoľné - Platnosť ZUNP

Informácia o platnosti zásad pre umiestnenie nových pozemkov projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Nevoľné

17/08/11
PPÚ k.ú. Nevoľné - Schválenie VZFU

Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Nevoľné podľa § 10 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách

17/08/11
PPÚ k.ú. Nevoľné - Oznámenie o zverejnení ZUNP

Oznámenie o zverejnení zásad pre umiestnenie nových pozemkov v projekte pozemkových úprav v katastrálnom území Nevoľné, na verejné nahliadnutie v zmysle § 11 ods. 23 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách

17/08/11
PPÚ k.ú. Nevoľné - Návrh ZUNP

Návrh zásad pre umiestnenie nových pozemkov pre katastrálne územie Nevoľné, vypracovaných na základe ustanovení § 11 a § 12 zákona 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách v znení neskorších predpisov

24/03/11
PPÚ k.ú. Nevoľné - Zverejnenie VZFU

Oznámenie o zverejnení všeobecných zásad funkčného usporiadanie územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Nevoľné podľa § 10 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb.

04/10/10
PPÚ k.ú. Nevoľné - Schválenie RPS

Schválenie registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Nevoľné podľa § 10 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb.

30/06/10
PPÚ k.ú. Nevoľné - Oznámenie o zverejnení RPS

Oznámenie o zverejnení registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav podľa § 10 ods. 1 zákona č. 330/1991 pre katastrálne územie Nevoľné

09/02/10
Evidenčná karta PPÚ k.ú. Nevoľné

Evidenčná karta PPÚ k.ú. Nevoľné

15/06/09
PPÚ k.ú. Nevoľné - Vyhláška - zhromaždenie účastníkov PÚ

Vyhláška - zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Nevoľné

15/06/09
PPÚ k.ú. Nevoľné - Rozhodnutie o nariadení PÚ

Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav k pozemkom v katastrálnom území Nevoľné v zmysle § 8 ods. 1. zákona 330/1991 Zb.

Ubytovanie v Nitre