Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Žiar nad Hronom

Pozemkové úpravy / Kľačany

03/10/12
PPÚ k.ú. Kľačany - Platnosť ZUNP

Informácia o platnosti zásad pre umiestnenie nových pozemkov pre projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Kľačany

27/06/12
PPÚ k.ú. Kľačany - Zverejnenie ZUNP

Oznámenie o zverejnení zásad pre umiestnenie nových pozemkov v projekte pozemkových úprav v katastrálnom území Kľačany v zmysle § 11 ods. 23 zákona č. 330/1991 Zb. na verejné nahliadnutie

05/04/12
PPÚ k.ú. Kľačany - schválenie VZFU

Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Kľačany podľa § 10 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb.

20/01/12
PPÚ k.ú. Kľačany - zverejnenie VZFU

Oznámenie o zverejnení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav podľa § 10 ods. 4 zákona SNR č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

20/01/12
PPÚ k.ú. Kľačany - schválenie RPS

Schválenie registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Kľačany podľa § 10 ods. 3 zákona SNR č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

07/01/11
PPÚ k.ú. Kľačany - Zverejnenie RPS

Oznámenie o zverejnení registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav podľa § 10 ods. 1 zákona SNR č. 330/1991 Zb. v katastrálnom území Kľačany

28/06/10
PPÚ k.ú. Kľačany - Monitorovacia správa

Monitorovacia správa projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Kľačany

19/03/10
Evidenčná karta PPÚ k.ú. Kľačany

Evidenčná karta PPÚ k.ú. Kľačany

16/06/09
PPÚ k.ú. Kľačany - Vyhláška - zhromaždenie účastníkov PÚ

Vyhláška - zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Kľačany

27/05/09
PPÚ k.ú. Kľačany - Rozhodnutie o nariadení PÚ

Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Kľačany podľa § 8 ods. 1 zákona číslo 330/1991 Zb.

Ubytovanie v Nitre