Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Žiar nad Hronom

Pozemkové úpravy / Bzenica

13/07/12
PPÚ k.ú. Bzenica - Platnosť ZUNP

Informácia o platnosti zásad pre umiestneni nových pozemkov pre projekt pozemkových úprav katastrálne územie Bzenica

13/07/12
PPÚ k.ú. Bzenica - Zverejnenie ZUNP

Oznámenie o zverejnení zásad pre umiestnenie nových pozemkov v projekte pozemkových úprav v katastrálnom území Bzenica v zmysle § 11 ods. 23 zákona č. 330/1991

16/03/12
PPÚ k.ú. Bzenica - Schválenie VZFU

Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Bzenica podľa § 10 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb.

22/11/11
PPÚ k.ú. Bzenica - Zverejnenie VZFU

Oznámenie o zverejnení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Bzenica v zmysle § 10 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb.

16/11/11
PPÚ k.ú. Bzenica - Schválenie RPS

Rozhodnutie o schválení registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Bzenica podľa § 10 ods. 3 zákona SNR č. 330/1991 Zb.

10/08/11
PPÚ k.ú. Bzenica - Zverejnenie RPS

Oznámenie o zverejnení registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav pre katastrálne územie Bzenica, podľa § 10 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.

23/01/09
Evidenčná karta PPÚ k.ú. Bzenica

Evidenčná karta PPÚ k.ú. Bzenica

02/04/07
PPÚ k.ú. Bzenica - Nariadenie PÚ

Nariadenie pozemkových úprav v k.ú. Bzenica v zmysle § 8 zákona č. 330/1991 Zb.

Ubytovanie v Nitre