Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Žiar nad Hronom

Pozemkové úpravy / Žiar nad Hronom

15/07/10
PPÚ k.ú. Žiar nad Hronom - Schválenie VZFU

Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Žiar nad Hronom podľa § 10 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb.

15/07/10
PPÚ k.ú. Žiar nad Hronom - Schválenie RPS

Schválenie registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Žiar nad Hronom podľa § 10 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb.

23/01/09
Evidenčná karta PPÚ k.ú. Žiar nad Hronom

Evidenčná karta PPÚ k.ú. Žiar nad Hronom

29/03/07
PPÚ k.ú. Žiar nad Hronom - Nariadenie PÚ

Nariadenie pozemkových úprav v k.ú. Žiar nad Hronom v zmysle § 8 zákona č. 330/1991 Zb.

28/03/07
PPÚ k.ú. Žiar nad Hronom - Oznámenie o zverejnení VZFU

Oznámenie o zverejnení Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Žiar nad Hronom

28/03/07
PPÚ k.ú. Žiar nad Hronom - Oznámenie o zverejnení RPS

Oznámenie o zverejnení RPS

Ubytovanie v Nitre