Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Žiar nad Hronom

Pozemkové úpravy / Vieska

16/07/10
PPÚ k.ú. Vieska - Nariadenie vykonania PPÚ

Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Vieska podľa § 14 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.

16/07/10
PPÚ k.ú. Vieska - Schválenie PPÚ

Rozhodnutie o schválení pozemkových úprav v katastrálnom území Vieska podľa § 13 ods. 3, 6 zákona č. 330/1991 Zb.

16/07/10
PPÚ k.ú. Vieska - Zverejnenie PPÚ

Oznámenie o zverejnení projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Vieska podľa § 13 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.

16/07/10
PPÚ k.ú. Vieska - Platnosť ZUNP

Oznámenie o platnosti zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Vieska

16/07/10
PPÚ k.ú. Vieska - Zverejnenie ZUNP

Vyhláška o zverejnení zásad pre umiestnenie nových pozemkov v projekte pozemkových uprav v katastrálnom území Vieska podľa § 11 ods. 19 zákona č. 330/1991 Zb.

16/07/10
PPÚ k.ú. Vieska - Schválenie VZFU

Rozhodnutia o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Vieska podľa § 10 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb.

16/07/10
PPÚ k.ú. Vieska - Zverejnenie VZFU

Oznámenie o zverejnení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Vieska podľa § 10 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.

16/07/10
PPÚ k.ú. Vieska - Schválenie RPS

Rozhodnutie o schválení registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Vieska podľa § 10 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb.

16/07/10
PPÚ k.ú. Vieska - Zverejnenie RPS

Oznámenie o zverejnení registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Vieska podľa § 10 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.

23/01/09
Evidenčná karta PPÚ k.ú. Vieska

Evidenčná karta PPÚ k.ú. Vieska

29/03/07
PPÚ k.ú. Vieska - Nariadenie PÚ

Nariadenie pozemkových úprav v k.ú. Vieska v zmysle § 8 zákona č. 330/1991 Zb.

28/09/06
PPÚ k.ú. Vieska - Schválenie vykonania PPÚ

Schválenie vykonania PPÚ bolo vydané Obvodným pozemkovým úradom v Žiari nad Hronom dňa 13.02.2006, zapísané do katastra nehnuteľností 15.08.2006

Ubytovanie v Nitre