Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Žiar nad Hronom

Pozemkové úpravy / Trubín

25/06/13
PPÚ k.ú. Trubín - Platnosť ZUNP

Informácia o platnosti zásad pre umiestnenie nových pozemkov v katastrálnom území Trubín v zmysle § 11 ods. 23 zákona č. 330/1991 Zb.

09/04/13
PPÚ k.ú. Trubín - Zverejnenie ZUNP

Oznámenie o zvejejnení zásad pre umiestnenie nových pozemkov v projekte pozemkových úprav v katastrálnom území Trubín v zmysle § 11 ods. 23 zákona č. 330/1991 Zb.

25/02/13
PPÚ k.ú. Trubín - Schválenie RPS

Schválenie registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Trubín podľa § 10 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb.

06/02/13
PPÚ k.ú. Trubín - Schválenie VZFU

Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Trubín podľa § 10 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb.

26/11/12
PPÚ k.ú. Trubín - Zverejnenie VZFU

Oznámenie o zverejnení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Trubín podľa § 10 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb.

26/11/12
PPÚ k.ú. Trubín - Zverejnenie RPS

Oznámenie o zverejnení registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav podľa § 10 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.

23/01/09
Evidenčná karta PPÚ k.ú. Trubín

Evidenčná karta PPÚ k.ú. Trubín

02/04/07
PPÚ k.ú. Trubín - Nariadenie PÚ

Nariadenie pozemkových úprav v k.ú. Trubín v zmysle § 8 zákona č. 330/1991 Zb.

28/03/07
PPÚ k.ú. Trubín - Časový harmonogram

Časový harmonogram PPÚ

Ubytovanie v Nitre