Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Žiar nad Hronom

Pozemkové úpravy / Šašovské Podhradie

09/02/12
PPÚ k.ú. Šašovské Podhradie - Platnosť ZUNP

Oznámenie o platnosti zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Šašovské Podhradie v zmysle § 11 ods. 19 zákona SNR č. 330/1991 Zb.

09/02/12
PPÚ k.ú. Šašovské Podhradie - Zverejnenie ZUNP

Oznámenie o zverejnení zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Šašovské Podhradie, v zmysle § 11 ods. 19 zákona SNR č. 330/1991 Zb.

09/02/12
PPÚ k.ú. Šašovské Podhradie - Schválenie VZFU

Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav  v katastrálnom území Šašovské Podhradie, podľa § 10 ods. 3 zákona SNR č. 330/1991 Zb.

09/02/12
PPÚ k.ú. Šašovské Podhradie - Zverejnenie VZFU

Oznámenie o zverejnení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Šašovské Podhradie, podľa § 10 ods. 1 zákona SNR č. 330/1991 Zb.

09/02/12
PPÚ k.ú. Šašovské Podhradie - Schválenie RPS

Rozhodnutie o schválení registra nového stavu v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Šašovské Podhradie, podľa § 10 odst. 4 zákona SNR č. 330/1991 Zb.

09/02/12
PPÚ k.ú. Šašovské Podhradie - Zverejnenie RPS

Oznámenie o zverejnení registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav pre katastrálne územie Šašovské Podhradie,  podľa § 10 ods. 1 zákona SNR č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

23/01/09
Evidenčná karta PPÚ k.ú. Šašovské Podhradie

Evidenčná karta PPÚ k.ú. Šašovské Podhradie

29/03/07
PPÚ k.ú. Šašovské Podhradie - Nariadenie PPÚ

Nariadenie pozemkových úprav v k.ú. Šašovské podhradie v zmysle § 8 zákona č. 330/1991 Zb.

Ubytovanie v Nitre