Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Žiar nad Hronom

Pozemkové úpravy / Stará Kremnička

14/07/10
PPÚ k.ú. Stará Kremnička - Schválenie vykonania PPÚ

Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Stará Kremnička podľa § 14 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb.

14/07/10
PPÚ k.ú. Stará Kremnička - Nariadenie vykonania PPÚ

Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Stará Kremnička podľa § 14 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.

14/07/10
PPÚ k.ú. Stará Kremnička - Schválenie PPÚ

Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Stará Kremnička podľa § 13 ods. 3, 6 zákona č. 330/1991 Zb.

14/07/10
PPÚ k.ú. Stará Kremnička - Schválenie VZFU

Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Stará Kremnička podľa § 10 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb.

14/07/10
PPÚ k.ú. Stará Kremnička - Zverejnenie VZFU

Oznámenie o zverejnení všeobecných zásad funčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Stará Kremnička podľa § 10 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.

14/07/10
PPÚ k.ú. Stará Kremnička - Schválenie RPS

Rozhodnutie o schválení registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Stará Kremnička podľa § 10 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb.

14/07/10
PPÚ k.ú. Stará Kremnička - Zverejnenie RPS

Oznámenie o zverejnení registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Stará Kremnička podľa § 10 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.

23/01/09
Evidenčná karta PPÚ k.ú. Stará Kremnička

Evidenčná karta PPÚ k.ú. Stará Kremnička

02/04/07
PPÚ k.ú. Stará Kremnička - Nariadenie PÚ

Nariadenie pozemkových úprav v k.ú. Stará Kremnička v zmysle § 8 zákona č. 330/1991 Zb.

26/09/06
PPÚ k.ú. Stará Kremnička - Oznámenie RNS

Oznámenie o zverejnení RNS k.ú. Stará Kremnička

Ubytovanie v Nitre