Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Žiar nad Hronom

Pozemkové úpravy / Slaská

28/10/11
PPÚ k.ú. Slaská - Schválenie vykonania PPÚ

Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Slaská podľa § 14 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb.

14/09/11
PPÚ k.ú. Slaská - Nariadenie vykonania PPÚ

Nariadenie vykonania projetku pozemkových úprav v katastrálnom území Slaská, podľa § 14 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.

25/07/11
PPÚ k.ú. Slaská - Schválenie PPÚ

Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav pre katastrálne územie Slaská, vypracovaný v zmysle § 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 330/1991 Zb.

15/07/10
PPÚ k.ú. Slaská - Platnosť ZUNP

Oznámenie o platnosti zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Slaská

15/07/10
PPÚ k.ú. Slaská - Schválenie VZFU

Rozhodnutia o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Slaská podľa § 10 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb.

15/07/10
PPÚ k.ú. Slaská - Zverejnenie VZFU

Oznámenie o zverejnení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Slaská podľa § 10 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.

15/07/10
PPÚ k.ú. Slaská - Schválenie RPS

Rozhodnutie o schválení registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Slaská podľa § 10 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb.

15/07/10
PPÚ k.ú. Slaská - Zverejnenie RPS

Oznámenie o zverejnení registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Slaská podľa § 10 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.

01/06/10
PPÚ k.ú. Slaská - Zverejnenie RNS

Oznámenie o zverejnení projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Slaská, podľa § 13 ods. 1 zákona SNR č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

23/01/09
Evidenčná karta PPÚ k.ú. Slaská

Evidenčná karta PPÚ k.ú. Slaská

15/10/08
PPÚ k.ú. Slaská - Zverejnenie ZUNP

Zverejnenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov v k.ú. Slaská

02/04/07
PPÚ k.ú. Slaská - Nariadenie PÚ

Nariadenie pozemkových úprav v k.ú. Slaská v zmysle § 8 zákona č. 330/1991 Zb.

Ubytovanie v Nitre