Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Žiar nad Hronom

Pozemkové úpravy / Sklené Teplice

16/04/13
PPÚ k.ú. Sklené Teplice - Schválenie vykonania PPÚ

Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav v kastastrálnom území Sklené Teplice v zmysle § 14 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb.

12/11/12
PPÚ k.ú. Sklené Teplice - Nariadenie vykonania PPÚ

Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Sklené Teplice podľa § 14 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.

12/11/12
PPÚ k.ú. Sklené Teplice - Plán prechodu na nové hospodárenie

Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní

01/10/12
PPÚ k.ú. Sklené Teplice - Schválenie PPÚ

Schválenie PPÚ Sklené Teplice v zmysle §13 zákona č. 330/1991 Zb.

24/07/12
PPÚ k.ú. Sklené Teplice - Zverejnenie PPÚ

Oznámenie o zverejnení projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Sklené Teplice podľa §13 ods.1 zákona SNR č.330/1991 Zb.

21/11/11
PPÚ k.ú. Sklené Teplice - Platnosť ZUNP

Infomácia o platnosti zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode pozemkových úprav pre katastrálne územie Sklené Teplice

07/06/11
PPÚ k.ú. Sklené Teplice - Zverejnenie ZUNP

Oznámenie o zverejnení zásad pre umiestnenie nových pozemkov v projekte pozemkových úprav v katastrálnom území Sklené Teplice v zmysle § 11 ods. 23 zákona č. 330/1991 Zb.

04/10/10
PPÚ k.ú. Sklené Teplice - Schválenie RPS

Schválenie registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Sklené Teplice podľa § 10 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb.

04/10/10
PPÚ k.ú. Sklené Teplice - Schválenie VZFU

Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v  katastrálnom území Sklené Teplice, podľa § 10 ods. 6 zákona  č. 330/1991 Zb.

17/03/10
PPÚ k.ú. Sklené Teplice - Zverejnenie VZFU

Oznámenie o zverejnení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Sklené Teplice na verejné nahliadnutie v zmysle § 10 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb.

17/03/10
PPÚ k.ú. Sklené Teplice - Zverejnenie RPS

Oznámenie o zverejnení registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav pre katastrálne územie Sklené Teplice na verejné nahliadnutie v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.

23/01/09
Evidenčná karta PPÚ k.ú. Sklené Teplice

Evidenčná karta PPÚ k.ú. Sklené Teplice

29/03/07
PPÚ k.ú. Sklené Teplice - Nariadenie PÚ

Nariadenie pozemkových úprav v k.ú. Sklené Teplice v zmysle zákona § 8 zákona č. 330/1991 Zb.

Ubytovanie v Nitre