Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Žiar nad Hronom

Pozemkové úpravy / Prestavlky

09/02/12
PPÚ k.ú. Prestavlky - Postup prechodu na nové hospodárenie

Postup prechodu na nové hospodárenie v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Prestavlky

13/07/10
PPÚ k.ú. Prestavlky - Platnosť ZUNP

Oznámenie o platnosti zásad pre umiestnenie nových pozemkov projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Prestavlky

13/07/10
PPÚ k.ú. Prestavlky - Zverejnenie ZUNP

Vyhláška o zverejnení zásad pre umiestnenie nových pozemkov v projekte pozemkových úprav v katastrálnom území Prestavlky podľa § 11 ods. 23 zákona č. 330/1991 Zb.

13/07/10
PPÚ k.ú. Prestavlky - Zverejnenie RPS

Oznámenie o zverejnení registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Prestavlky podľa § 10 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.

13/07/10
PPÚ k.ú. Prestavlky - Zverejnenie VZFU

Oznámenie o zverejnení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Prestavlky podľa §10 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.

13/07/10
PPÚ k.ú. Prestavlky - Schválenie RPS

Rozhodnutie o schválení registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Prestavlky podľa § 10 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb.

13/07/10
PPÚ k.ú. Prestavlky - Schválenie VZFU

Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Prestavlky podľa § 10 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb.

22/04/09
PPÚ k.ú. Prestavlky - Schválenie vykonania PPÚ

Rozhodnutie o schválení vykonania projetku pozemkových úprav v katastrálnom území Prestavlky, podľa § 14 ods. 4 zákona č. 330/1991Zb.

29/01/09
PPÚ k.ú. Prestavlky - Nariadenie vykonania PPÚ

Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Prestavlky podľa § 14 ods. 1 zák. 330/1991 Zb.

23/01/09
Evidenčná karta PPÚ k.ú. Prestavlky

Evidenčná karta PPÚ k.ú. Prestavlky

18/12/08
PPÚ k.ú. Prestavlky - Rozhodnutie o schválení PPÚ

Rozhodnutie o schválení PPÚ k.ú. Prestavlky

13/10/08
PPÚ k.ú. Prestavlky - Zverejnenie RNS

Oznámenie o zverejnení registra nového stavu v k.ú. Prestavlky

02/04/07
PPÚ k.ú. Prestavlky - Nariadenie PÚ

Nariadenie pozemkových úprav v k.ú. Prestavlky v zmysle § 8 zákona č. 330/1991 Zb.

Ubytovanie v Nitre