Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Žiar nad Hronom

Pozemkové úpravy / Lutila

15/07/10
PPÚ k.ú. Lutila - Platnosť ZUNP

Oznámenie o platnosti zásad pre umiestnenie nových pozemkov v projekte pozemkových úprav v katastrálnom území Lutila

05/03/09
PPÚ k.ú. Lutila - Zverejnenie ZUNP

Zverejnenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov v projekte pozemkových úprav v katastrálnom území Lutila

23/01/09
Evidenčná karta PPÚ k.ú. Lutila

Evidenčná karta PPÚ k.ú. Lutila

23/05/07
PPÚ k.ú. Lutila - Schválenie VZFU

Rozhodnutie o schválení VZFU Lutila

02/04/07
PPÚ k.ú. Lutila - Nariadenie PÚ

Nariadenie pozemkových úprav v k.ú. Lutila v zmysle § 8 zákona č. 330/1991 Zb.

10/10/06
PPÚ k.ú. Lutila - Oznámenie o zverejnení VZFU

Oznámenie zverejnenia Všeobecných zásad funkčného usporiadania v k.ú. Lutila

Ubytovanie v Nitre