Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Žiar nad Hronom

Pozemkové úpravy / Lovčica

16/02/12
PPÚ k.ú. Lovčica - Schválenie VZFU

Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného urporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Lovčica podľa § 10 ods. 3 zákona SNR č. 330/1991 Zb. 

16/02/12
PPÚ k.ú. Lovčica - Schválenie RPS

Rozhodnutie o schválení registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Lovčica podľa § 10 ods. 4 zákona SNR č. 330/1991 Zb.

16/02/12
PPÚ k.ú. Lovčica - Zverejnenie VZFU

Oznámenie o zverejnení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Lovčica podľa § 10 ods. 1 zákona SNR č. 330/1991 Zb.

16/02/12
PPÚ k.ú. Lovčica - Zverejnenie RPS

Oznámenie o zverejnení registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Lovčica podľa § 10 ods. 1 zákona SNR č. 330/1991 Zb.

23/01/09
Evidenčná karta PPÚ k.ú. Lovčica

Evidenčná karta PPÚ k.ú. Lovčica

29/03/07
PPÚ k.ú. Lovčica - Nariadenie PÚ

Nariadenie pozemkových úprav v k.ú. Lovčica v zmysle § 8 zákona č. 330/1991 Zb.

28/03/07
PPÚ k.ú. Lovčica - Časový harmonogram

Časový harmonogram PPÚ

Ubytovanie v Nitre