Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Žiar nad Hronom

Pozemkové úpravy / Lovča

14/07/10
PPÚ k.ú. Lovča - Postup prechodu na nové hospodárenie

Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní v katastrálnom území Lovča

14/07/10
PPÚ k.ú. Lovča - Zverejnenie PPÚ

Oznámenie o zverejnení projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Lovča podľa § 13 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.

14/07/10
PPÚ k.ú. Lovča - Platnosť ZUNP

Oznámenie o platnosti zásad pre umiestnenie nových pozemkov v projekte pozemkových úprav v katastrálnom území Lovča

14/07/10
PPÚ k.ú. Lovča - Zverejnenie ZUNP

Vyhláška o zverejnení zásad pre umiestnenie nových pozemkov v projekte pozemkových úprav v katastrálnom území Lovča podľa § 11 ods. 23 zákona č. 330/1991 Zb.

14/07/10
PPÚ k.ú. Lovča - Schválenie VZFU

Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Lovča podľa § 10 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb.

14/07/10
PPÚ k.ú. Lovča - Zverejnenie VZFU

Oznámenie o zverejnení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Lovča podľa § 10 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb.

14/07/10
PPÚ k.ú. Lovča - Schválenie RPS

Rozhodnutie o schválení registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Lovča podľa § 10 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb.

14/07/10
PPÚ k.ú. Lovča - Zverejnenie RPS

Zverejnenie registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Lovča podľa § 10 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.

23/01/09
Evidenčná karta PPÚ k.ú. Lovča

Evidenčná karta PPÚ k.ú. Lovča

18/12/08
PPÚ k.ú. Lovča - Rozhodnutie o schválení PPÚ

Rozhodnutie o schválení PPÚ k.ú. Lovča

15/10/08
PPÚ k.ú. Lovča - Nariadenie vykonania PPÚ

Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v k.ú. Lovča v zmysle § 14 zákona č. 330/1991 Zb.

15/10/08
PPÚ k.ú. Lovča - Schválenie PPÚ

Schválenie projektu pozemkových úprav v k.ú. Lovča v zmysle § 13 zákona č. 330/1991 Zb.

29/03/07
PPÚ k.ú. Lovča - Nariadenie PÚ

Nariadenie pozemkových úprav v k.ú. Lovča v zmysle § 8 zákona č. 330/1991 Zb.

Ubytovanie v Nitre