Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Žiar nad Hronom

Pozemkové úpravy / Lehôtka pod Brehmi

24/01/13
PPÚ k.ú. Lehôtka pod Brehmi - Zverejnenie ZUNP

Oznámenie o zverejnení zásad pre umiestnenie nových pozemkov v projekte pozemkových úprav v katastrálnom území Lehôtka pod Brehmi v zmysle § 11 ods. 23 zákona č. 330/1991 Zb.

16/07/10
PPÚ k.ú. Lehôtka pod Brehmi - Schválenie VZFU

Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Lehôtka pod Brehmi podľ § 10 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb.

16/07/10
PPÚ k.ú. Lehôtka pod Brehmi - Zverejnenie VZFU

Oznámenie o zverejnení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Lehôtka pod Brehmi podľa § 10 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.

16/07/10
PPÚ k.ú. Lehôtka pod Brehmi - Schválenie RPS

Rozhodnutie o schválení registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Lehôtka pod Brehmi podľa § 10 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb.

16/07/10
PPÚ k.ú. Lehôtka pod Brehmi - Zverejnenie RPS

Oznámenie o zverejnení registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Lehôtka pod Brehmi podľa § 10 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.

23/01/09
Evidenčná karta PPÚ k.ú. Lehôtka pod Brehmi

Evidenčná karta PPÚ k.ú. Lehôtka pod Brehmi

29/03/07
PPÚ k.ú. Lehôtka pod Brehmi - Nariadenie PÚ

Nariadenie pozemkových úprav v k.ú. Lehôtka pod Brehmi v zmysle § 8 zákona č. 330/1991 Zb.

Ubytovanie v Nitre