Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Žiar nad Hronom

Pozemkové úpravy / Ladomer

07/08/13
PPÚ k.ú. Ladomer - Platnosť ZUNP

Informácia o platnosti zásad pre umiestnenie nových pozemkov projektu pozemkových úprav pre katastrálne územie Ladomer

16/05/13
PPÚ k.ú. Ladomer - Zverejnenie ZUNP

Oznámenie o zverejnení zásad pre umiestnenie nových pozemkov v projekte pozemkových úprav v katastrálnom území Ladomer v zmysle § 11 ods. 23 zákona č. 330/1991 Zb.

16/07/10
PPÚ k.ú. Ladomer - Schválenie VZFU

Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Ladomer podľa § 10 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb.

16/07/10
PPÚ k.ú. Ladomer - Schválenie RPS

Rozhodnutie o schválení registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Ladomer podľa § 10 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb.

16/07/10
PPÚ k.ú. Ladomer - Zverejnenie VZFU

Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Ladomer podľa § 10 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb.

16/07/10
PPÚ k.ú. Ladomer - Zverejnenie RPS

Oznámenie o zverejnení registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Ladomer podľa § 10 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.

23/01/09
Evidenčná karta PPÚ k.ú. Ladomer

Evidenčná karta PPÚ k.ú. Ladomer

29/03/07
PPÚ k.ú. Ladomer - Nariadenie PÚ

Nariadenie pozemkových úprav v k.ú. Ladomer v zmysle § 8 zákona č. 330/1991 Zb.

Ubytovanie v Nitre