Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Žiar nad Hronom

Pozemkové úpravy / Kosorín

14/07/10
PPÚ k.ú. Kosorín - Schválenie PPÚ

Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Kosorín podľa § 13 ods. 3, 6 zákona č. 330/1991 Zb.

14/07/10
PPÚ k.ú. Kosorín - Platnosť ZUNP

Oznámenie o platnosti zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode pozemkových úprav pre katastrálne územie Kosorín.

14/07/10
PPÚ k.ú. Kosorín - Zverejnenie ZUNP

Vyhláška o zverejnení zásad pre umiestnenie nových pozemkov v projekte pozemkových úprav v katastrálnom území Kosorín podľa § 11 ods. 23 zákona č. 330/1991 Zb.

14/07/10
PPÚ k.ú. Kosorín - Schválenie VZFU

Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav pre katastrálne územie Kosorín podľa § 10 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb.

14/07/10
PPÚ k.ú. Kosorín - Schválenie RPS

Schválenie registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Kosorín podľa § 10 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb.

20/11/09
PPÚ k.ú. Kosorín - Schválenia vykonania PPÚ

Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav v katastránom území Kosorín podľa § 14 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb.

23/01/09
Evidenčná karta PPÚ k.ú. Kosorín

Evidenčná karta PPÚ k.ú. Kosorín

18/04/07
PPÚ k.ú. Kosorín - Oznámenie o zverejnení VZFU

Oznámenie o zverejnení VZFU

18/04/07
PPÚ k.ú. Kosorín - Oznámenie o zverejnení RPS

Oznámenie o zverejnení RPS

02/04/07
PPÚ k.ú. Kosorín - Nariadenie PÚ

Nariadenie pozemkových úprav v k.ú. Kosorín v zmysle § 8 zákona č. 330/1991 Zb.

Ubytovanie v Nitre