Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Žiar nad Hronom

Pozemkové úpravy / Revištské Podzámčie

12/07/10
PPÚ k.ú. Revištské Podzámčie - Protokol o schválení ZUNP

Protokol o schválení Zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Revištské Podzámčie

12/07/10
PPÚ k.ú. Revištské Podzámčie - Protokol o schválení RPS a VZFU

Protokol o schválení Registra pôvodného stavu a všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode Pozemkových úprav v katastrálnom území Revištské Podzámčie

23/01/09
Evidenčná karta PPÚ k.ú. Revištské Podzámčie

Evidenčná karta PPÚ k.ú. Revištské Podzámčie

02/04/07
PPÚ k.ú. Revištské Podzámčie - Nariadenie PÚ

Nariadenie pozemkových úprav v k.ú. Revištské Podzámčie v zmysle § 8 zákona č. 330/1991 Zb.

Ubytovanie v Nitre