Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Žiar nad Hronom

Pozemkové úpravy / Banky

18/07/12
PPÚ k.ú. Banky - Zverejnenie ZUNP

Oznámenie o zverejnení zásad pre umiestnenie nových pozemkov v projekte pozemkových úprav v katastrálnom území Banky v zmysle § 11 ods. 23 zákona č. 330/1991 Zb.

15/02/12
PPÚ k.ú. Banky - Schválenie VZFU

Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav v k.ú. Banky, podľa § 10 ods. 6 zákona SNR č. 330/1991 Zb.

15/02/12
PPÚ k.ú. Banky - Schválenie RPS

Rozhodnutie o schválení registra pôvodného stavu v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Banky, podľa § 10 ods. 3 zákona SNR č. 330/1991 Zb.

15/02/12
PPÚ k.ú. Banky - Zverejnenie VZFU

Oznámenie o zverejnení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Banky, podľa § 10 ods. 4 zákona SNR č. 330/1991 Zb.

15/02/12
PPÚ k.ú. Banky - Zverejnenie RPS

Oznámenie o zverejnení registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Banky, podľa § 10 ods. 1 zákona SNR č. 330/1991 Zb.

23/01/09
Evidenčná karta PPÚ k.ú. Banky

Evidenčná karta PPÚ k.ú. Banky

02/04/07
PPÚ k.ú. Banky - Nariadenie PÚ

Nariadenie pozemkových úprav v k.ú. Banky v zmysle § 8 zákona č. 330/1991 Zb.

Ubytovanie v Nitre