Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Žiar nad Hronom

Pozemkové úpravy / Horné Opatovce

24/06/13
PPÚ k.ú. Horné Opatovce - Platnosť ZUNP

Oznámenie o platnosti zásad pre umiestnenie nových pozemkov pre katastrálne územie Horné Opatovce v zmysle § 11 ods. 23 zákona

21/02/13
PPÚ k.ú. Horné Opatovce - Zverejnenie ZUNP

Oznámenie o zverejnení zásad pre umiestnenie nových pozemkov v projekte pozemkových úprav v katastrálnom území Horné Opatovce v zmysle § 11 ods. 23 zákona č. 330/1991 Zb.

15/08/12
PPÚ k.ú. Horné Opatovce - Zverejnenie VZFU

Oznámenie o zverejnení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav podľa § 10 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb.

15/08/12
PPÚ k.ú. Horné Opatovce - Schválenie VZFU

Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Horné Opatovce v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb.

18/07/12
PPÚ k.ú. Horné Opatovce - Schválenie RPS

Schválenie registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Horné Opatovce podľa § 10 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb.

10/04/12
PPÚ k.ú. Horné Opatovce - Zverejnenie RPS

Oznámenie o zverejnení registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav pre katastrálne územie Horné Opatovce podľa § 10 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.

23/01/09
Evidenčná karta PPÚ k.ú. Horné Opatovce

Evidenčná karta PPÚ k.ú. Horné Opatovce

29/03/07
PPÚ k.ú. Horné Opatovce - Nariadenie PU

Nariadenie pozemkových úprav v k.ú. Horné Opatovce v zmysle § 8 zákona č. 330/1991 Zb.

Ubytovanie v Nitre