Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Žiar nad Hronom

Pozemkové úpravy / Žakýl

16/04/13
PPÚ k.ú. Žakýl - Platnosť ZUNP

Oznámenie o platnosti zásad pre umiestnenie nových pozemkov v katastrálnom území Žakýl

28/02/13
PPÚ k.ú. Žakýl - Zverejnenie ZUNP

Oznámenie o zverejnení zásad pre umiestnenie nových pozemkov v projekte pozemkových úprav v katastrálnom území Žakýl v zmysle § 11 ods. 23 zákona č. 330/1991 Zb.

10/01/13
PPÚ k.ú. Žakýl - Schválenie VZFU

Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Žakýl podľa § 10 ods. 6. zákona č. 330/1991 Zb.

16/11/12
PPÚ k.ú. Žakýl - Zverejnenie VZFU

Oznámenie o zverejnení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Jastrabá podľa § 10 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb.

30/05/12
PPÚ k.ú. Žakýl - Časový harmonogram

Časový harmonogram projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Žakýl

07/05/12
PPÚ k.ú. Žakýl - Schválenie RPS

Schválenie registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Žakýl podľa § 10 ods. 3 zákona SNR č. 330/1991 Zb.

17/02/12
PPÚ k.ú. Žakýl - Zverejnenie RPS

Oznámenie o zverejnení registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Žakýl podľa § 10 ods. 1 zákona SNR č. 330/1991 Zb.

13/07/10
PPÚ k.ú. Žakýl - Monitorovacia správa

Monitorovacia správa projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Žakýl

19/03/10
Evidenčná karta PPÚ k.ú. Žakýl

Evidenčná karta PPÚ k.ú. Žakýl

15/06/09
PPÚ k.ú. Žakýl - Vyhláška - zhromaždenie účastníkov PÚ

Vyhláška - zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Žakýl

27/05/09
PPÚ k.ú. Žakýl - Nariadenie PÚ

Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Žakýl podľa § 8 ods. 1 zákona číslo 330/1991 Zb.

Ubytovanie v Nitre