Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Žiar nad Hronom

Pozemkové úpravy / Janova Lehota

12/09/13
PPÚ k.ú. Janova Lehota - Plán prechodu

Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní pozemkov

11/09/13
PPÚ k.ú. Janova Lehota - Nariadenie vykonania PPÚ

Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Janova Lehota podľa § 14 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.

12/08/13
PPÚ k.ú. Janova Lehota - Schválenie PPÚ

Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav pre katastrálne územie Janova Lehota podľa § 13 ods. 3, 6 zákona č. 330/1991 Zb.

24/05/13
PPÚ k.ú. Janova Lehota - Zverejnenie PPÚ

Oznámenie o zverejnení projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Janova Lehota v zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.

14/07/10
PPÚ k.ú. Janova Lehota - Platnosť ZUNP

Oznámenie o platnosti zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav v vkatastrálnom území Janova Lehota

14/07/10
PPÚ k.ú. Janova Lehota - Zverejnenie ZUNP

Zverejnenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov v projekte pozemkových úprav v katastrálnom území Janova Lehota podľa § 11 ods. 23 zákona č. 330/1991 Zb.

14/07/10
PPÚ k.ú. Janova Lehota - Schválenie VZFU

Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Janova Lehota podľa § 10 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb.

14/07/10
PPÚ k.ú. Janova Lehota - Zverejnenie VZFU

Oznámenie o zverejnení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Janova Lehota podľa § 10 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb.

14/07/10
PPÚ k.ú. Janova Lehota - Schválenie RPS

Schválenie registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Janova Lehota podľa § 10 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb.

14/07/10
PPÚ k.ú. Janova Lehota - Zverejnenie RPS

Oznámenie o zverejnení registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Janova Lehota podľa § 10 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.

23/01/09
Evidenčná karta PPÚ k.ú. Janova Lehota

Evidenčná karta PPÚ k.ú. Janova Lehota

02/04/07
PPÚ k.ú. Janova Lehota - Nariadenie PÚ

Nariadenie pozemkových úprav v k.ú. Janova Lehota v zmysle § 8 zákona č. 330/1991 Zb.

Ubytovanie v Nitre