Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Žiar nad Hronom

Pozemkové úpravy / Horná Ždaňa

13/07/10
PPÚ k.ú. Horná Ždaňa - Postup prechodu na nové hospodárenie

Postup prechodu na nové hospodárenie v novom usporiadaní v katastrálnom území Horná Ždaňa

13/07/10
PPÚ k.ú. Horná Ždaňa - Schválenie vykonania PPÚ

Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Horná Ždaňa podľ § 14 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb.

13/07/10
PPÚ k.ú. Horná Ždaňa - Schválenie PPÚ

Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Horná Ždaňa podľa § 13 ods. 3, 6 zákona č. 330/1991 Zb.

13/07/10
PPÚ k.ú. Horná Ždaňa - Zverejnenie PPÚ

Oznámenie o zverejnení projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Horná Ždaňa podľa § 13 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.

13/07/10
PPÚ k.ú. Horná Ždaňa - Platnosť ZUNP

Oznámenie o platnosti zásad pre umiestnenie nových pozemkov v projekte pozemkových úprav v katastrálnom území Horná Ždaňa

13/07/10
PPÚ k.ú. Horná Ždaňa - Zverejnenie ZUNP

Vyhláška o zverejnení zásad pre umiestnenie nových pozemkov v projekte pozemkových úprav v katastrálnom území Horná Ždaňa podľa § 11 ods. 23 zákona č. 330/1991 Zb.

13/07/10
PPÚ k.ú. Horná Ždaňa - Schválenie VZFU

Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Horná Ždaňa podľa § 10 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb.

13/07/10
PPÚ k.ú. Horná Ždaňa - Schválenie RPS

Rozhodnutie o schválení registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Horná Ždaňa podľa § 10 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb.

13/07/10
PPÚ k.ú. Horná Ždaňa - Zverejnenie VZFU

Oznámenie o zverejnení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Horná Ždaňa podľa § 10 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb.

13/07/10
PPÚ k.ú. Horná Ždaňa - Zverejnenie RPS

Oznámenie o zverejnení registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav podľa § 10 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.

23/01/09
Evidenčná karta PPÚ k.ú. Horná Ždaňa

Evidenčná karta PPÚ k.ú. Horná Ždaňa

10/04/08
PPÚ k.ú. Horná Ždaňa - Nariadenie vykonania PÚ

Nariadenie vykonania pozemkových úprav

02/04/07
PPÚ k.ú. Horná Ždaňa - Nariadenie PÚ

Nariadenie pozemkových úprav v k.ú. Horná Ždaňa v zmysle § 8 zákona č. 330/1991 Zb.

Ubytovanie v Nitre