Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Žiar nad Hronom

Pozemkové úpravy / Horná Trnávka

13/07/10
PPÚ k.ú. Horná Trnávka - Postup prechodu na nové hospodárenie

Postup prechodu na nové hospodárenie v novom usporiadaní pre katastrálne územie Horná Trnávka

13/07/10
PPÚ k.ú. Horná Trnávka - Nariadenie vykonania PPÚ

Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Horná Trnávka podľa § 14 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.

13/07/10
PPÚ k.ú. Horná Trnávka - Schválenie PPU

Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav pre katastrálne územie Horná Trnávka podľa § 13 ods. 3, 6 zákona č. 330/1991 Zb.

13/07/10
PPÚ k.ú. Horná Trnávka - Zverejnenie PPÚ

Oznámenie o zverejnení projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Horná Trnávka podľa § 13 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.

13/07/10
PPÚ k.ú. Horná Trnávka - Schválenie RPS

Rozhodnutie o schválení registra pôvodného stavu v katastrálnom území Horná Trnávka podľa § 10 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb.

13/07/10
PPÚ k.ú. Horná Trnávka - Platnosť ZUNP

Oznámenie o platnosti zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Horná Trnávka

13/07/10
PPÚ k.ú. Horná Trnávka - Schválenie VZFU

Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Horná Trnávka podľa § 10 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb.

13/07/10
PPÚ k.ú. Horná Trnávka - Zverejnenie ZUNP

Oznámenie o zverejnení zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Horná Trnávka podľa § 11 ods. 19 zákona č. 330/1991 Zb.

13/07/10
PPÚ k.ú. Horná Trnávka - Zverejnenie RPS a VZFU

Oznámenie o zverejnení registra pôvodného stavu a všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Trnavá Hora podľa § 10 ods. 1 zákona 330/1991 Zb.

23/01/09
Evidenčná karta PPÚ k.ú. Horná Trnávka

Evidenčná karta PPÚ k.ú. Horná Trnávka

02/04/07
PPÚ k.ú. Horná Trnávka - Nariadenie PÚ

Nariadenie pozemkových úprav v k.ú. Horná Trnávka v zmysle § 8 zákona č. 330/1991 Zb.

28/09/06
PPÚ k.ú. Horná Trnávka - Schválenie vykonania PPÚ

Schválenie vykonania PPÚ bolo vydané Obvodným pozemkovým úradom v Žiari nad Hronom dňa 14.03.2006

Ubytovanie v Nitre