Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Žiar nad Hronom

Pozemkové úpravy / Hliník nad Hronom

23/01/09
Evidenčná karta PPÚ k.ú. Hliník nad Hronom

Evidenčná karta PPÚ k.ú. Hliník nad Hronom

29/03/07
PPÚ k.ú. Hliník nad Hronom - Nariadenie PÚ

Nariadenie pozemkových úprav v k.ú. Hliník nad Hronom v zmysle § 8 zákona č. 330/1991 Zb.

Ubytovanie v Nitre