Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Žiar nad Hronom

Pozemkové úpravy / Dolná Trnávka

15/07/10
PPÚ k.ú. Dolná Trnávka - Postup prechodu na nové hospodárenie

Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní v katastrálnom území Dolná Trnávka

15/07/10
PPÚ k.ú. Dolná Trnávka - Nariadenie vykonania PPÚ

Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Dolná Trnávka podľa § 14 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.

15/07/10
PPÚ k.ú. Dolná Trnávka - Schválenie PPÚ

Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Dolná Trnávka podľa § 13 ods. 3, 6 zákona č. 330/1991 Zb.

15/07/10
PPÚ k.ú. Dolná Trnávka - Zverejnenie PPÚ

Oznámenie o zverejnení projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Dolná Trnávka podľ § 13 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.

15/07/10
PPÚ k.ú. Dolná Trnávka - Platnosť ZUNP

Oznámenie o platnosti zásad pre umiestnenie nových pozemkov v projekte pozemkových úprav v katastrálnom území Dolná Trnávka

15/07/10
PPÚ k.ú. dolná Trnávka - Zverjnenie ZUNP

Vyhláška o zverejnení zásad pre umiestnenie nových pozemkov v projekte pozemkových úprav v katastrálnom území Dolná Trnávka podľa § 11 ods. 23 zákona č. 330/1991 Zb.

15/07/10
PPÚ k.ú. Dolná Trnávka - Schválenie VZFU

Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Dolná Trnávka podľa § 10 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb.

15/07/10
PPÚ k.ú. Dolná Trnávka - Zverejnenie VZFU

Oznámenie o zverejnení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Dolná Trnávka podľ § 10 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb.

15/07/10
PPÚ k.ú. Dolná Trnávka - Schválenie RPS

Rozhodnutie o schválení registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Dolná Trnávka podľa § 10 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb.

15/07/10
PPÚ k.ú. Dolná Trnávka - Zverejnenie RPS

Oznámenie o zverejnení registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Dolná Trnávka podľa § 10 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.

23/01/09
Evidenčná karta PPÚ k.ú. Dolná Trnávka

Evidenčná karta PPÚ k.ú. Dolná Trnávka

20/04/07
PPÚ k.ú. Dolná Trnávka - Rozhodnutie o schvaleni vykonania PPÚ

Rozhodnutie o schválení PPU v k.ú. Dolná Trnávka

29/03/07
PPÚ k.ú. Dolná Trnávka - Nariadenie PÚ

Nariadenie pozemkových úprav v k.ú. Dolná Trnávka v zmysle § 8 zákona č. 330/1991 Zb.

Ubytovanie v Nitre