Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Žiar nad Hronom

Pozemkové úpravy / Bukovina

13/02/12
PPÚ k.ú. Bukovina - Schválenie vykonania PPÚ

Schválenie vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Bukoviana podľa zákona SNR č. 330/1991 Zb.

13/02/12
PPÚ k.ú. Bukovina - Nariadenie vykonania PPÚ

Nariadenie vykonania projetku pozemkových úprav v katastrálnom území Bukovina, podľa § 14 ods. 1 zákona SNR č. 330/1991 Zb.

13/02/12
PPÚ k.ú. Bukovina - Schválenie PPÚ

Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Bukovina podľa § 13 ods. 3, 5 zákona SNR č. 330/1991 Zb.

13/02/12
PPÚ k.ú. Bukovina - Zverejnenie PPÚ

Oznámenie o zverejnení projektu pozemkových úprav v katastrálnom území  Bukovina podľa zákona SNR č. 330/1991 Zb.

13/02/12
PPÚ k.ú. Bukovina - Schválenie VZFU

Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Bukovina podľa § 10 ods. 3 zákona SNR č. 330/1991 Zb.

13/02/12
PPÚ k.ú. Bukovina - Schválenie RPS

Schválenie registra pôvodného stavu v katastrálnom území Bukovina podľa § 10 ods. 4 zákona SNR č. 330/1991 Zb.

23/01/09
Evidenčná karta PPÚ k.ú. Bukovina

Evidenčná karta PPÚ k.ú. Bukovina

02/04/07
PPÚ k.ú. Bukovina - Nariadenie PÚ

Nariadenie pozemkových úprav v k.ú. Bukovina v zmysle § 8 zákona č. 330/1991 Zb.

28/09/06
PPÚ k.ú. Bukovina - Zverejnenie RPS a VZFU

Oznámenie o zverejnení registra pôvodného stavu a všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Bukovina podľa § 10 ods. 1 zákona SNR č. 330/1991 Zb.

Ubytovanie v Nitre