Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Žiar nad Hronom

Pozemkové úpravy / Župkov

18/01/13
PPÚ k.ú. Župkov - Schválenie vykonania PPÚ

Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Župkov podľa § 14 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb.

17/05/12
PPÚ k.ú. Župkov - Plán prechodu na nové hosp.

Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní pozemkov v projekte pozemkových úprav v katastrálnom území Župkov

17/05/12
PPÚ k.ú. Župkov - Nariadenie vykonania PPÚ

Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Župkov, podľa § 14 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.

13/04/12
PPÚ k.ú. Župkov - Schválenie PPÚ

Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav pre katastrálne územie Župkov podľa § 13 ods. 3, 6 zákona č. 330/1991 Zb.

09/02/12
PPÚ k.ú. Župkov - Časový harmonogram

Časový harmonogram

09/02/12
PPÚ k.ú. Župkov - Zverejnenie PPÚ

Oznámenie o zverejnení projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Župkov podľa § 13 ods. 1 zákona SNR č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

12/07/10
PPÚ k.ú. Župkov - Platnosť ZUNP

Oznámenie o platnosti Zásad pre umiestnenie nových pozemkov v katastrálnom území Župkov

29/09/09
PPÚ k.ú. Župkov - Zverejnenie ZUNP

Zverejnenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov v projekte pozemkových úprav v katastrálnom území Župkov v zmysle § 11 ods. 23 zákona č. 330/1991

12/05/09
PPÚ k.ú. Župkov - Monitorovacia správa

Monitorova správa projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Župkov

24/04/09
PPÚ k.ú. Župkov - Schválenie VZFU

Rozhodnutie o schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Župkov, podľa § 10 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb.

30/01/09
PPÚ k.ú. Župkov - Oznámenie o zverejnení VZFU

Oznámenie o zverejnení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Župkov, podľa § 10 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

23/01/09
Evidenčná karta PPÚ k.ú. Župkov

Evidenčná karta PPÚ k.ú. Župkov

03/11/08
PPÚ k.ú. Župkov - Schválenie RPS

Rozhodnutie o schválení RPS k.ú. Župkov

26/05/08
PPÚ k.ú. Župkov - Oznámenie o zverejnení RPS

Oznámenie o zverejnení Registra pôvodného stavu

23/03/07
PPÚ k.ú. Župkov - Nariadenie PÚ

Nariadenie pozemkových úprav v k.ú. Župkov, v zmysle § 8 zákona č. 330/1991 Zb.

23/03/07
PPÚ k.ú. Župkov - Časový harmonogram

harmonogram PPÚ

Ubytovanie v Nitre