Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Žiar nad Hronom

Pozemkové úpravy / Jastrabá

06/11/12
PPÚ k.ú. Jastrabá - Schválenie vykonania PPÚ

Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Jastrabá v zmysle § 14 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb.

17/05/12
PPÚ k.ú. Jastrabá - Plán prechodu na nové hospod.

Plán prechodu na nové hospodárenie v novom usporiadaní pozemkov v projekte pozemkových úprav v katastrálnom území Jastrabá

16/05/12
PPÚ k.ú. Jastrabá - Nariadenie vykonania PPÚ

Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Jastrabá podľa § 14 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.

05/04/12
PPÚ k.ú. Jastrabá - schválenie PPÚ

Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav pre katastrálne územie Jastrabá, podľa § 13 ods. 3, 6 zákona č. 330/1991

24/10/11
PPÚ k.ú. Jastrabá - Zverejnenie PPU

Oznámenie o zverejnení projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Jastrabá podľa § 13 ods. 1 zákona SNR č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

14/07/10
PPÚ k.ú. Jastrabá - Monitorovacia správa

Monitorovacia správa projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Jastrabá

14/07/10
PPÚ k.ú. Jastrabá - Platnosť ZUNP

Oznámenie o platnosti zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Jastrabá

14/07/10
PPÚ k.ú. Jastrabá - Schválenie RPS

Schválenie registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Jastrabá podľa § 10 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb.

14/07/10
PPÚ k.ú. Jastrabá - Zverejnenie RPS

Oznámenie o zverejnení registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Jastrabá podľa § 10 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.

19/05/09
PPÚ k.ú. Jastrabá - Zverejnenie ZUNP

Zverejnenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov v projekte pozemkových úprav v katastrálnom území Jastrabá

11/03/09
PPÚ k.ú. Jastrabá - Rozhodnutie o schválení VZFU

Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Jastrabá, podľa § 10 ods. 6. zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách

23/01/09
Evidenčná karta PPÚ k.ú. Jastrabá

Evidenčná karta PPÚ k.ú. Jastrabá

19/01/09
PPÚ k.ú. Jastrabá - Oznámenie o zverejnení VZFU

Oznámenie o zverejnení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav pre katastrálne územie Jastrabá podľa § 10 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

23/03/07
PPÚ k.ú. Jastrabá - Časový harmonogram

Časový harmonogram

26/09/06
PPÚ k.ú. Jastrabá - Ustanovujúce zasadnutie účastníkov PÚ

Oznámenie o termíne konania ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Jastrabá

26/09/06
PPÚ k.ú. Jastrabá - Nariadenie PÚ

Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v k.ú. Jastrabá

Ubytovanie v Nitre