Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Žiar nad Hronom

Pozemkové úpravy / Orovnica

21/07/10
PPÚ k.ú. Orovnica - Schválenie vykonania PPÚ

Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Orovnica podľa § 14 ods. 4 zákona č. 330/1991

16/07/10
PPÚ k.ú. Orovnica - Časový harmonogram

Časový harmonogram projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Orovnica

16/07/10
PPÚ k.ú. Orovnica - Schválenie VZFU

Schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Orovnica podľ § 10 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb.

16/07/10
PPÚ k.ú. Orovnica - Schválenie RPS

Schválenie registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Orovnica podľa § 10 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb.

13/07/10
PPÚ k.ú. Orovnica - Monitorovacia správa

Monitorovacia správa projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Orovnica

10/03/10
PPÚ k.ú. Orovnica - Nariadenie vykonania PPÚ

Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav  v katastrálnom území Orovnica podľa § 14 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.

15/12/09
PPÚ k.ú. Orovnica - Schválenie PPÚ

Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Orovnica podľa § 13 ods. 3 a 6 zákona č. 330/1991

05/06/09
PPÚ k.ú. Orovnica - Oznámenie o zverejnení PPÚ

Oznámenie o zverejnení projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Orovnica podľa § 13 ods. 1 zákona SNR č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

23/01/09
Evidenčná karta PPÚ k.ú. Orovnica

Evidenčná karta PPÚ k.ú. Orovnica

18/09/08
PPÚ k.ú. Orovnica - Informácia o platnosti ZUNP

Informácia o platnosti zásad pre umiestnenie nových pozemkov v k.ú. Orovnica

17/07/08
PPÚ k.ú. Orovnica - Zverejnenie ZUNP

Verejná vyhláška - zverejnenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov v k.ú. Orovnica

14/04/08
PPÚ k.ú. Orovnica - Oznámenie o zverejnení VZFÚ

Oznámenie o zverejnení VZFU

10/04/07
PPÚ k.ú. Orovnica - Zverejnenie RPS

Oznámenie o zverejnení RPS k.ú. Orovnica

28/03/07
PPÚ k.ú. Orovnica - Nariadenie PÚ

Nariadenie pozemkových úprav v zmysle § 8 zákona č. 330/1991 Zb.

Ubytovanie v Nitre