Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Žiar nad Hronom

Pozemkové úpravy / Trnavá Hora

23/03/12
PPÚ k.ú. Trnavá Hora - Schválenie vykonania PPÚ

Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Trnavá Hora podľa § 14 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb.

09/02/12
PPÚ k.ú. Trnavá Hora - Časový harmonogram

Časový harmonogram

09/02/12
PPÚ k.ú. Trnavá Hora - Postup prechodu na nové hospodárenie

Postup prechodu na nové hospodárenie v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Trnavá Hora

09/02/12
PPÚ k.ú. Trnavá Hora - Schválenie PPÚ

Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav pre katastrálne územie Trnavá Hora, podľa § 13 ods. 3,6 zákona SNR č. 330/1991 Zb.

17/08/11
PPÚ k.ú. Trnavá Hora - Nariadenie vykonania PPÚ

Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Trnavá Hora podľa § 14 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách

07/04/11
PPÚ k.ú. Trnavá Hora - Zverejnenie RNS

Oznámenie o zverejnení projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Trnavá Hora podľa § 13 ods. 1 zákona SNR č. 330/1991 Zb.

12/10/10
PPÚ k.ú. Trnavá Hora - Monitorovacia správa

Monitorovacia správa projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Trnavá Hora

13/07/10
PPÚ k.ú. Trnavá Hora - Schválenie VZFU

Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Trnavá Hora podľa § 10 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb.

13/07/10
PPÚ k.ú. Trnavá Hora - Zverejnenie ZUNP

Vyhláška o zverejnení zásad pre umiestnenie nových pozemkov v projekte pozemkových úprav v katastrálnom území Trnavá Hora podľa § 11 ods. 23 zákona č. 330/1991 Zb.

13/07/10
PPÚ k.ú. Trnavá Hora - Zverejnenie VZFU

Oznámenie o zverejnení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Trnavá Hora podľ § 10 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb.

13/07/10
PPÚ k.ú. Trnavá Hora - Schválenie RPS

Schválenie registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Trnavá Hora podľa § 10 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb.

13/07/10
PPÚ k.ú. Trnavá Hora - Zverejnenie RPS

Oznámenie o zverejnení registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Trnavá Hora podľa § 10 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.

23/01/09
Evidenčná karta PPÚ k.ú. Trnavá Hora

Evidenčná karta PPÚ k.ú. Trnavá Hora

02/04/08
PPÚ k.ú. Trnavá Hora - Oznámenie o platnosti ZUNP

Oznámenie o platnosti Zásad pre umiestnenie nových pozemkov v k.ú. Trnavá Hora

23/03/07
PPÚ k.ú. Trnavá Hora - Nariadenie PÚ

Nariadenie pozemkových úprav v k.ú. Trnavá Hora, v zmysle § 8 zák. č. 330/1991 Zb.

23/03/07
PPÚ k.ú. Trnavá Hora - Časový harmonogram

Časový harmonogram PPÚ

Ubytovanie v Nitre