Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Žiar nad Hronom

Pozemkové úpravy / Hronská Dúbrava

09/02/12
PPÚ k.ú. Hronská Dúbrava - Postup prechodu na nové hospodárenie

Postup prechodu na nové hospodárenie v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Hronská Dúbrava

13/07/10
PPÚ k.ú. Hronská Dúbrava - Nariadenie PÚ

Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav k pozemkom v katastrálnom území Hronská Dúbrava podľa § 8 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.

13/07/10
PPÚ k.ú. Hronská Dúbrava - Schválenie VZFU

Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Hronská Dúbrava podľa § 10 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb.

13/07/10
PPÚ k.ú. Hronská Dúbrava - Zverejnenie ZUNP

Vyhláška o zverejnení zásad pre umiestnenie nových pozemkov v projekte pozemkových úprav v katastrálnom území Hronská Dúbrava v zmysle § 11 ods. 23 zákona č. 330/1991 Zb.

13/07/10
PPÚ k.ú. Hronská Dúbrava - Oznámenie o zverejnení VZFU

Oznámenie o zverejnení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav podľa § 10 ods. 4 zákona SNR č. 330/1991 Zb.

13/07/10
PPÚ k.ú. Hronská Dúbrava - Schválenie RPS

Schválenie registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Hronská Dúbrava podľa § 10 ods. 3 zákona SNR č. 330/1991 Zb.

12/08/09
PPÚ k.ú. Hronská Dúbrava - Schválenie vykonania PPÚ

Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Hronská Dúbrava, podľa § 14 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb.

22/04/09
PPÚ k.ú. Hronská Dúbrava - Nariadenie vykonania PPÚ

Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Hronská Dúbrava podľa § 14 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.

12/02/09
PPÚ k.ú. Hronská Dúbrava - Schválenie PPÚ

Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav pre katastrálne územie Hronská Dúbrava, podľa § 13 ods. 3, 6 zákona č. 330/1991 Zb.

23/01/09
Evidenčná karta PPÚ k.ú. Hronská Dúbrava

Evidenčná karta PPÚ k.ú. Hronská Dúbrava

20/10/08
PPÚ k.ú. Hronská Dúbrava - Zverejnenie PPÚ

Oznámenie o zverejnení projektu pozemkových úprav v k.ú. Hronská Dúbrava

02/04/08
PPÚ k.ú. Hronská Dúbrava - Oznámenie o platosti ZUNP

Oznámenie o platnosti Zásad pre umiestnenie nových pozemkov v k.ú. Hronská Dúbrava

28/03/07
PPÚ k.ú. Hronská Dúbrava - Časový harmonogram

Časový harmonogram PPÚ k.ú. Hronská Dúbrava

10/10/06
PPÚ k.ú. Hronská Dúbrava - Zverejnenie RPS

Oznámenie o zverejnení RPS, informácia k výpisu RPS, splnomocnenie, dotazník, prihláška

Ubytovanie v Nitre