Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Žiar nad Hronom

Pozemkové úpravy / Horné Hámre

16/05/13
PPÚ k.ú. Horné Hámre - Schválenie vykonania PPÚ

Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Horné Hámre v zmysle § 14 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb.

11/09/12
PPÚ k.ú. Horné Hámre - Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní

Plán prechodu na nové hospodárenie v novom usporiadaní pozemkov v projekte pozemkových úprav v katastrálnom území Horné Hámre

11/09/12
PPÚ k.ú. Horné Hámre - Nariadenie vykonania PPÚ

Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v k.ú. Horné Hámre podľa § 14 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.

10/08/12
PPÚ k.ú. Horné Hámre - schválenie PPÚ

Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav pre katastrálne územie Horné Hámre v zmysle §13 zákona ods. 3,6 zákona číslo 330/1991 Zb.

11/07/11
PPÚ k.ú. Horné Hámre - Zverejnenie RNS

Oznámenie o zverejnení projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Horné Hámre podľa § 13 ods. 1,  zákona číslo 330/1991

16/07/10
PPÚ k.ú. Horné Hámre - Časový harmonogram

Časový harmonogram projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Horné Hámre

13/07/10
PPÚ k.ú. Horné Hámre - Schválenie RPS

Schválenie registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Horné Hámre podľa § 10 ods. 3. zákona 330/1991 Zb.

06/04/09
PPÚ k.ú. Horné Hámre - Monitorovacia správa

Monitorovacia správa projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Horné Hámre

06/04/09
PPÚ k.ú. Horné Hámre - Informácia o platnosti ZUNP

Informácia o platnosti zásad pre umiestnenie nových pozemkov v projekte pozemkových úprav v katastrálnom území Horné Hámre

23/01/09
Evidenčná karta PPÚ k.ú. Horné Hámre

Evidenčná karta PPÚ k.ú. Horné Hámre

19/01/09
PPÚ k.ú. Horné Hámre - Oznámenie o zverejnení RPS

Oznámenie o zverejnení registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav pre katastrálne územie Horné Hámre podľa § 10 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

19/01/09
PPÚ k.ú. Horné Hámre - Vyhláška o zverejnení ZUNP

Vyhláška o zverejnení zásad pre umiestnenie nových pozemkov v projekte pozemkových úprav v katastrálnom území Horné Hámre

18/12/08
PPÚ k.ú. Horné Hámre - Schválenie VZFÚ

Rozhodnutie o schválení VZFÚ v k.ú. Horné Hámre

08/10/08
PPÚ k.ú. Horné Hámre - Oznámenie o zverejnení VZFU

Oznámenie o zverejnení všeobecných zásad funkčného usporiadania

28/03/07
PPÚ k.ú. Horné Hámre - Nariadenie PÚ

Nariadenie pozemkových úprav v zmysle § 8 zákona č. 330/1991 Zb.

Ubytovanie v Nitre