Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Žiar nad Hronom

Pozemkové úpravy / Ostrý Grúň

24/03/09
PPÚ k.ú. Ostrý Grúň - Schválenie vykonania PPÚ

Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Ostrý Grúň, podľa § 14 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb.

23/01/09
Evidenčná karta PPÚ k.ú. Ostrý Grúň

Evidenčná karta PPÚ k.ú. Ostrý Grúň

16/07/08
PPÚ k.ú. Ostrý Grúň - Schválenie vykonania PÚ

Rozhodnutie o schválení vykonania pozemkových úprav v k.ú. Ostrý Grúň

28/03/08
PPÚ k.ú. Ostrý Grúň - Nariadenie vykonania PÚ

Rozhodnutie o nariadení vykonania pozemkových úprav v k.ú. Ostrý Grúň v zmysle §14 zákona č. 330/1991 Zb.

27/03/08
PPÚ k.ú. Ostrý Grúň - Schválenie PPÚ

Rozhodnutie o schválení PPÚ v k.ú. Ostrý Grúň v zmysle § 13, zákona č. 330/1991 Zb.

23/03/07
PPÚ k.ú. Ostrý Grúň - Nariadenie PÚ

Nariadenie pozemkových úprav v k.ú. v zmysle § 8 zákona č. 330/1991 Zb.

23/03/07
PPÚ k.ú. Ostrý Grúň - Časový harmonogram

Časový harmonogram PPÚ

Ubytovanie v Nitre