Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Žiar nad Hronom

Pozemkové úpravy / Hrabičov

24/03/09
PPÚ k.ú. Hrabičov - Schválenie vykonania PPÚ

Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Hrabičov, podľa § 14 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb.

23/01/09
Evidenčná karta PPÚ k.ú. Hrabičov

Evidenčná karta PPÚ k.ú. Hrabičov

20/05/08
PPÚ k.ú. Hrabičov - Schválenie vykonania PPÚ

Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav v k.ú. Hrabičov v zmysle § 14 zákona 330/1991 Zb.

16/10/07
PPÚ k.ú. Hrabičov - Nariadenie vykonania PPÚ

Nariadenie vykonania PPU k.ú. Hrabičov - §14

23/03/07
PPÚ k.ú. Hrabičov - Nariadenie PÚ

Nariadenie pozemkových úprav v k.ú. Hrabičov, v zmysle § 8 zákona č. 330/1991 Zb.

23/03/07
PPÚ k.ú. Hrabičov - Časový harmonogram

Časový harmonogram PPÚ

26/09/06
PPÚ k.ú. Hrabičov - Oznámenie RNS

Oznámenie o zverejnení registra nového stavu v k.ú. Hrabičov

Ubytovanie v Nitre