Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Žiar nad Hronom

Pozemkové úpravy / Štiavnické Bane

12/10/12
PPÚ k.ú. Štiavnické Bane - Schválenie vykonania PPÚ

Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Štiavnické Bane v zmysle § 14 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb.

13/07/12
PPÚ k.ú. Štiavnické Bane - Nariadenie vykonania PPU

Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Štiavnické Bane podľa § 14 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.

12/06/12
PPÚ k.ú. Štiavnické Bane - Schválenie PPÚ

Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav pre katastrálne územie Štiavnické Bane v zmysle § 13 ods. 3,6 zákona č. 330/1991 Zb.

30/05/12
PPÚ k.ú. Štiavnické Bane - Časový harmonogram

Časový harmonogram projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Štiavnické Bane

27/07/11
PPÚ k.ú. Štiavnické Bane - Zverejnenie RNS

Oznámenie o zverejnení projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Štiavnické Bane podľa § 13 ods. 1 zákona SNR č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

12/07/10
PPÚ k.ú. Štiavnické Bane - Platnosť ZUNP

Oznámenie o platnosti Zásad pre umiestnenie nových pozemkov v katastrálnom území Štiavnické Bane

25/09/09
PPÚ k.ú. Štiavnické Bane - Zverejnenie ZÚNP

Zverejnenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov v projekte pozemkových úprav v katastrálnom území Štiavnické Bane v zmysle § 11 ods. 23 zákona č. 330/1991 Zb.

22/06/09
PPÚ k.ú. Štiavnické Bane - Rozhodnutie o schválení VZFU

Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Štiavnické Bane, podľa § 10 ods. 6 zákona 330/1991 Zb.

05/03/09
PPÚ k.ú. Štiavnické Bane - Oznámenie o zverejnení VZFU

Oznámenie o zverejnení všeobecných zásad funkčného usporiadanie územia v obvode projetktu pozemkových úprav v katastrálnom území Štiavnické Bane podľa § 10 ods. 4 zákona SNR č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

23/01/09
Evidenčná karta PPÚ k.ú. Štiavnické Bane

Evidenčná karta PPÚ k.ú. Štiavnické Bane

05/11/08
PPÚ k.ú. Štiavnické Bane - Schválenie RPS

Schválenie registra pôvodného stavu v k.ú. Štiavnické Bane

09/06/08
PPÚ k.ú. Štiavnické Bane - Oznámenie o zverjnení RPS

Oznámenie o zverejnení Registra pôvodného stavu od 9.6.2008 do 8.7.2008

19/03/07
PPÚ k.ú. Štiavnické Bane - Nariadenie PÚ

Nariadenie pozemkových úprav v katastrálnom území Štiavnické Bane

19/03/07
PPÚ k.ú. Štiavnické Bane - Základné údaje

Zhotoviteľ: Geodetické služby s.r.o. Ul.SNP 71 965 01 Žiar nad Hronom

Ubytovanie v Nitre