Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Žiar nad Hronom

Pozemkové úpravy / Grafický prehľad PPÚ v pôsobnosti OPU ZH

28/03/07
Prehľad PPÚ

Grafický prehľad PPÚ v pôsobnosti OPU ZH

Ubytovanie v Nitre