Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Topoľčanoch Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Topoľčany

Pozemkové úpravy / Prípravné konania

07/06/13
Prípravné konanie PPÚ Podhradie

Obvodný pozemkový úrad v Topoľčanoch oznamuje, že v piatok dňa 14.06.2013 sa uskutoční stretnutie pracovníkov úradu s vlastníkmi nehnuteľností v kat. území Podhradie. Témou stretnutia bude prezentácia a vysvetlenie základných pojmov k pripravovaným pozemkovým úpravám. Prezentácia sa bude konať v Kultúrnom dome v Podhradí o 18:00 hod. V prílohe si môžete stiahnúť informačný list k pozemkovým úpravám.

 

S pozdravom pracovníci OPÚ Topoľčany

24/05/13
Verejná vyhláška - Prípravné konanie o pozemkových úpravách v kat. území Podhradie

Obvodný pozemkový úrad v Topoľčanoch nariaďuje konanie o pozemkových úpravách v kat. území Podhradie

24/08/12
Prípravné konania

Obvodný pozemkový úrad v Topoľčanoch začiatkom roka 2012 vykonal prípravné konania pre katastrálne územia Belince, Biskupová, Hajná Nová Ves, Malé Ripňany a Tesáre. V súčanosti prebieha  zaraďovanie projektov do výberového konania na zhotoviteľa prác. O ďalšom postupe pri daných projektoch  Vás budeme informovať na stránkach nášho úradu.

Ubytovanie v Nitre