Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Odbor prvostupňového rozhodovania OPÚ v Nitre Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Nitra

Pozemkové úpravy / Evidenčné karty

02/01/13
Evidenčná karta Vieska nad Žitavou

Evidenčná karta projektu pozemkových úprav

20/04/09
Evidenčná karta Veľké Vozokany

Evidenčná karta projektu pozemkových úprav

28/11/08
Evidenčná karta Klasov
Evidenčná karta projektu pozemkových úprav
28/11/08
Evidenčná karta Melek

Evidenčná karta projektu pozemkových úprav

28/11/08
Evidenčná karta Ladice
Evidenčná karta projektu pozemkových úprav
28/11/08
Evidenčná karta Malý Báb

Evidenčná karta projektu pozemkových úprav

28/11/08
Evidenčná karta Veľký Báb
Evidenčná karta projektu pozemkových úprav
28/11/08
Evidenčná karta Malé Vozokany
Evidenčná karta projektu pozemkových úprav
28/11/08
Evidenčná karta Lužianky
Evidenčná karta projektu pozemkových úprav
Ubytovanie v Nitre